Prosze czekać...


Zero-H2S

Skuteczna i ekonomiczna technologia neutralizacji siarkowodoru (H2S)

Technologia Zero-H2S, stosowana w USA od przeszło dekady, jest ekonomiczna w użyciu i skutecznie działa na siarkowodór, benzen, toluen, trójchloroetylen, eter metylowo-tert-butylowy (MTBE) i wiele innych substancji.

Technologia Zero-H2S jest efektywną metodą neutralizacji siarkowodoru (H2S) występującego w procesach technologicznych. Neutralizacja siarkowodoru (H2S) eliminuje występowanie w instalacjach niebezpiecznego gazu oraz uciążliwego odoru będącego bardzo często powodem protestów okolicznych mieszkańców. Technologia Zero-H2S ma zastosowanie w:

 • sieciach kanalizacyjnych
 • oczyszczalniach ścieków,
 • lagunach pofermentu w biogazowniach,
 • zbiornikach odcieków ze składowisk śmieci,
 • retencyjnych zbiornikach odpadów płynnych,
 • celulozowniach,
 • zakładach chemicznych,
 • zakładach przemysłu spożywczego.

Zero-H2S jest również skuteczna w neutralizacji siarkowodoru (H2S) w osadach ściekowych.

Zero-H2S nie ma zastosowania w mikrobiologicznych procesach, jak bio-trickling czy bio-scrubbing.

Zero-H2S


http://www.zero-h2s.pl/wp-content/uploads/2015/07/watertreatment02-1200x900.jpg


Zalety Technologii Zero-H2S

 • Efektywna – szybka reakcja która skutkuje eliminacją przykrego odoru
 • Tania w uruchomieniu – minimalne nakłady inwestycyjne
 • Oszczędna w eksploatacji – niskie koszty komponentów
 • Bezpieczna – sklasyfikowana jako bezpieczna w użyciu, przy zachowaniu wymaganych procedur
 • Ekonomiczna – przedłuża żywotność urządzeń i instalacji
 • Ekologiczna – bezpieczna dla środowiska

http://www.zero-h2s.pl/wp-content/uploads/2016/09/shutterstock_84410143-1200x800.jpg


Jakie Informacje potrzebujemy aby opracować dla Państwa skuteczny proces eliminacji siarkowodoru?

 • Odczyn pH ścieków (wymagane pH 7.2 – 8.4)
 • Przepływ ścieków (m3/h) lub pojemność zbiornika z substancją płynną (m3)
 • Zawartość H2S w ściekach (koncentracja w ppm)

KONTAKTAdres

Enexpol Energy
ul. 3 Maja 30-14, 28-400 Pińczów, Polska

Telefon

+48.50.500.2080

Email

info@zero-h2s.pl